Re:connect-hankkeen logo
Metropolian tunnus, Euroopan sosiaalirahaston tunnus ja EU-lippu, Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 -tunnus.

Re:connect – Opintojen jälkeen työelämään on Metropolia Ammattikorkeakoulun hanke, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Re:connectin tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa alle 30-vuotiaiden, audiovisuaalisille aloille valmistuneiden nuorten pääsyä työelämään. Hanke on alkanut 1.12.2022 ja se päättyy 30.11.2023.

Re:connectin kohderyhmää ovat alle 30-vuotiaat media- ja av-alan tutkinnon äskettäin suorittaneet nuoret, jotka pyrkivät saamaan työuransa käyntiin. Kohderyhmää ovat myös av-alan tuotantoyhtiöt, joilla on työvoimatarpeita ja mahdollisuuksia tarjota työtä vastavalmistuneille nuorille.

Hankkeessa on neljä toimenpidettä:

  1. Av-alan työnantajien osaamistarpeiden selvitys ns. entry level -työpaikkojen synnyttämiseksi
  2. Osallistujien ura- ja osaamiskartoitus
  3. Vastavalmistuneille suunnattujen työmahdollisuuksien kehittäminen av-alan yrityksissä
  4. Kokemusten kerääminen alalla toimivilta henkilöiltä ja alan oppilaitoksilta.

Hankkeen tuloksena syntyy tietoa valmistuvien nuorten osaamisesta, työelämän osaamistarpeista ja niihin liittyviä toimintaehdotuksia sekä työllistymistä tukeva trainee-ohjelmamalli av-alan ja muiden alojen yritysten käyttöön.

Re:connect perustuu paljolti Metropolian Re:act – Nuorten verkostot työelämään -ESR-hankkeessa tunnistettuihin tarpeisiin. Sen toteuttaa Metropolia ja kumppaneina on av-alan yrityksiä, Virittämö / Stadin ammatti- ja aikuisopisto ja Helsingin työllisyyspalvelut. Tutustu myös Re:act-hankkeen sivustoon ja loppujulkaisuun.

Yhteystiedot

Antti-Veikko Salo, projektipäällikkö
antti-veikko.salo@metropolia.fi
Puh. 050 306 9652

Aura Kaarivuo, projektikoordinaattori
aura.kaarivuo@metropolia.fi
Puh. 040 179 7459

Tutustu Re:connect-hankkeen tietosuojaselosteeseen.

Oletko kiinnostunut osallistumaan Re:connectiin?

Re:connect käynnistää yhteistyön 4–5 suuren tv-alan tuotantoyhtiön kanssa vuoden 2023 alussa. Re:connectin osallistujille tullaan tarjoamaan eri osastojen töitä tuotantoyhtiöiden tuotannoissa. Tarkoitus on kehittää av-alan valmistuneille ja tuotantoyhtiöille trainee-mallia samaan tapaan kuin pelialalla tehdään.

Haemme nyt Re:connectiin osallistujia. Osallistuminen on vapaaehtoista, ja Re:connectin tehtävä on etsiä ja ehdottaa mahdollisesti sopivia työpaikkoja osallistujille. Re:connectin ehdottamaa työpaikkaa ei ole kuitenkaan pakko ottaa vastaan, eikä kieltäytyminen vaikuta osallistumiseen muuten. Tuotantoyhtiöt tekevät työsopimukset normaaliin tapaan suoraan työntekijöiden kanssa. Re:connectin työntekijät voivat seurata arkipäivän työskentelyä ja tehdä siitä havaintoja trainee-mallin kehittämistä varten.

Jos asut pääkaupunkiseudulla, olet alle 30-vuotias, olet valmistunut av- tai media-alan koulusta tai valmistut ennen helmikuuta 2023, haluat parantaa opiskelujen jälkeistä työllistymistä ja saada uusia ammatillisia kontakteja, laita viestiä osoitteeseen antti-veikko.salo@metropolia.fi. Tässä kohtaa et sitoudu vielä mihinkään vaan katsotaan yhdessä, jos Re:connectista olisi sinulle hyötyä.

”Re:connect – From Studies to Working Life” is an ESF project carried out by Metropolia UAS. The goal of the project is to improve and accelerate the entry into working life of young people under 30 who have graduated in audiovisual fields. The implementation period is 1.12.2022–30.11.2023.

The project’s target group are unemployed people under 30, who have recently completed a degree in the field of media and AV, and who are trying to start their working career. The target group includes also companies operating in the AV sector, which participate in the survey of competence needs and the piloting of the trainee programme.

The project has three substantive operations:

  1. Survey of the competence needs of employers in the AV sector
  2. Participants’ career and competence mapping
  3. Development of job opportunities aimed at recent graduates in AV companies (trainee programme).

As a result of the project, information about the competences and competence needs, as well as a trainee programme model supporting employment will be created.

The project is based on the needs observed during ”Re:act – Professional Networks for Youth” project. It will be carried out by Metropolia UAS in cooperation with employers in the AV sector, Virittämö / Helsinki Vocational College and Helsinki Employment Services.

Contact

Antti-Veikko Salo, project manager
antti-veikko.salo@metropolia.fi
Tel. +358 50 306 9652

Aura Kaarivuo, project coordinator
aura.kaarivuo@metropolia.fi
Tel. +358 40 179 7459